havsvik, akvarell, 30x40

havsvik, akvarell, 30x40