Mås på stolpe, privat ägo

Mås på stolpe, privat ägo